May mặc

May mặc là công đoạn cuối trong chuỗi sản xuất khép kín: sợi - dệt - nhuộm - may